Sonneveld Groenprojecten - Privacy - Sonneveld Groenprojecten

Ga naar de inhoud
Sonneveld Groenprojecten

ONTWERPT | VISUALISEERT | REALISEERT
.
Privacyverklaring
Over ons
Sonneveld Groenprojecten begrijpt dat u uw persoonsgegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Sonneveld Groenprojecten zorgvuldig om met deze informatie. Sonneveld Groenprojecten heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Sonneveld Groenprojecten uit welke gegevens Sonneveld Groenprojecten van u nodig heeft en waarvoor Sonneveld Groenprojectenze gebruikt.

Opslag van uw gegevens
Sonneveld Groenprojecten slaat de persoonsgegevens die Sonneveld Groenprojecten van u ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Sonneveld Groenprojecten ontvangt voor het invullen van het contactformulier, zoals onder andere de volgende persoonsgegevens:
  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
  • Gegevens met betrekking tot uw vraag en/ of opmerking aan Sonneveld Groenprojecten.

Gebruik van uw gegevens
Sonneveld Groenprojecten gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Registratie en administratieve afhandeling van uw vraag en/ of opmerking.
  • Verzorging van uw vraag en/ of opmerking.
  • Analyses uitvoeren zodat Sonneveld Groenprojecten zijn dienstverlening kan verbeteren.
  • Advies geven over aanverwante diensten.
  • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens
Sonneveld Groenprojecten beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Sonneveld Groenprojecten bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Sonneveld Groenprojecten uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Sonneveld Groenprojecten de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kunt u Sonneveld Groenprojecten vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan contact met ons op via info@sonneveldgroenprojecten.nl. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Sonneveld Groenprojecten eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Sonneveld Groenprojecten volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Sonneveld Groenprojecten u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment uw gegevens wel verwijderd mogen worden.

Klacht
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen. Klik hier voor onze contactgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
.
.
Terug naar de inhoud